Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne
Udskriv Tilføj bogmærke

Billeder

» Vis alle     «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 59» Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...


Beliggende Ishøj Søndergade 19 i Ishøj landsby.

 

Gården var i 1688 ejet af Sct. Olai Kirke i Helsingør men blev  omkring 1725 overtaget af Benzonsdal Gods. Gården var en større fæstegård som var fritaget for hoveri. I stedet betalte fæsterne et større beløb i landgilde.

I 1740 udgjorde landgilden årligt 10 rigsdaler, 12 tdr. byg, et lam, en gås og 2 høns.

På gårdens jorder lå i gamle dage i Baldersbækken en ”skvatmølle”. Møllens beliggenhed skulle have været lige vest for overkørslen over Baldersbækken altså vejen som fører op til ”Gl. Ishøjgård”. Skvatmøller er den ældste form for vandmøller, der blev opfundet omkring 100 år før kristi fødsel. Møllerne blev drevet af et lille horisontalt hjul med skråtstillede skovle, hvorpå vandet faldt ned. Hjulakslen sad direkte fast på øverste møllesten kaldet ”løberen”. Kraften var kun svag og kværnene derfor små. Der er i tidens løb fundet rester af træværk fra denne skvatmølle.

På gårdens område lå også flere store gravhøje. Gravhøjene blev benævnt ”Ishøj”, ”Lussehøj” og ”Langengknøs”. Ved disse høje lå ifølge overleveringen en trolddomskilde kaldet ”Skævekilden”. Efter sagnet skulle kæmpen ”Isse” være begravet i den gravhøj, der blev kaldt ”Ishøj”. Alle gravhøjene er for længst blevet overpløjet.


Hans døde i 1983. Enken boede på gården nogle år efter, men hun led af fremskreden sukkersyge, hvilket bevirkede at hun blev næsten blind, hvorefter hun kom på plejehjemmet "Torsbo"

Hendes søn Jørgen Stilling Olsen drev gården videre. Han bor i Himmelev, hvor han driver kvægløst landbrug, hvilket han også gør på Gl. Ishøjgård.

Fra bogen "Danmarks større gårde" 2. bind 1960-65.

"Gamle Ishøjgård, pr. Taastrup, Ishøj sogn, Thorslunde-Ishøj kommune, Smørum herred, Københavns Amt. matr. nr. 4.a m.fl. af Ishøj. Gården ligger i Ishøj by. Afstand fra Taastrup 3½ km.

Ejer proprietær Hans Olsen. Tlf. Taastrup (01) 991929.

Det samlede areal udgør ca. 107 tdr. land (59 ha), der fordeler sig således:

Ager 102 tdr. land (57 ha) samt have og gårdsplads 4 tdr. land (2 ha) Hartkorn 15 tdr.  Grundværdi  221.000 kr. Brandforsikring for bygningerne 300.000 kr. Agerjorden der er samlet ved gården består af god lermuld på lerunderlag. Terrænnet er fladt, kultur og gødningskraft god. Der er drænet. Hovedbygningen ligger øst for haven, er opført i 1926. Den er af grundmur med tegltag og rummer en god moderne bolig. Avlsbygningerne er ældre huse med fast tag (eternit og pandeplader). Der hører et tjenestehus til gården. Gården drives kvægløst. "Gl. Ishøjgård er en slægtsgård, der i begyndelsen af forrige århundrede ejedes af Christen Andersen, der efterfulgtes af sønnen Lars Christensen. Denne afstod gården i 1874 til sønnen Lars Larsen, der i 1928 efterfulgtes af broderens dattersøn Hans G. Olsen."

Hans Olsen var en ivrig slægtsforsker og familien har en udførlig, sirligt håndkrevet slægtsbog. I en avisartikel fra 1972 fortæller Hans Olsen bl. a. om aftægtsydelsen. Der var indført punkter om vederlagsfrit brændsel, foder til hønsene samt en vigtig ting nemlig at hønsene skulle kunne færdes frit på hele ejendommen. Han fortæller endvidere at gården havde 107 tdr. land og at mekaniseringen har holdt sit indtog. Driften og vedligeholdelsen af gården klares af en gift bestyrer, af ham og konen samt af deres søn Jørgen Stilling Olsen, der også ejer en gård i Himmelev ved Roskilde. Der er ikke nogen kvægbesætning på gården. I 1957 omlagde vi gårdens drift og besluttede at skille os af med de ca. 100 køer og ungkreaturer. Hvis vi skulle have fortsat med så stor en kvægbestand skulle vi have ansat 6-8 mand og det var svært at få personale. Vi har dog stadig en masse høns og det er jo en god tradition på landet, at æggepengene er konens lommepenge. Jeg har prøvet at få ændret dette forhold – men dog uden resultat. ”Gamle Ishøjgårds” fremtid. Udstykning ??. Det bliver i alt fald ikke udstykket i min tid. Men under alle omstændigheder fortsætter gården i slægtens eje. Min søn skal naturligvis overtage den.

Hans Olsen døde i 1983.


Gl. Ishøjgård 1953, matr. nr. 4a

Fæstere og ejere:
(I6167) Poul Christensen fra ca. 1660- ca. 1700
(I1428) Christen Poulsen fra ca. 1700-1734
(I1308) Hans Christensen fra 1734-1748.
(I2089) Peder Hansen 5/5-1748 -1767
(I177) Peder Olsen 4/4-1767 til 1793
(I184) Christen Andersen fra 12/11-1793. Køber til selveje ca. 1801 - (I185) Birthe Larsdatter fra 4/10-1826-14/12-1836.
(I1252) Lars Christensen fra 14/12- 1836 til 10/6-1874.
(I3406) Lars Larsen 10/6-1874-29/1-1927
(I3060) Hans Gunnar Olsen fra 29/1-1927 til 1983.
(I1036) Jørgen Stilling Olsen.


FilnavnGl-Ishøjgård 1953.jpg
Filstørrelse2.19m
Størrelse3700 x 2696
Knyttet tilHans Gunnar Olsen

» Vis alle     «Forrige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 59» Næste»     » Lysbilledshow