Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne
Udskriv Tilføj bogmærke

Billeder

» Vis alle     «Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 59» Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...


Beliggende Ishøj Bygade nr. 140 

Var oprindelig en fæstegård under Kronens Gods men overgik omkring 1730 til Benzonsdahls Gods

Gården lå yderst i den sydøstlige del af landsbyen og ved udflytningen flyttede gårdens placering ikke ret meget.


Fra større Danske Landbrug af J. J. Hansen 1930 side 583.

"Knuds Minde" Matr. nr. 7 af Ishøj by og Sogn, Thorslunde-Ishøj kommune, Smørum herred, Søndre Birks Retskreds, Københavns amt. Ejer J. P. Nielsen. Postforbindelse og nærmeste station Taastrup. Tlf. Ishøj 5.

Matrikel 7 m.fl. af Ishøj. Samlet areal 40,3 ha. deraf 39,3 ager og 1 ha i have og gårdsplads. Hartkorn 11 td. ½ album. Ejendomsskyldværdi 97.500 kr. Jordværdi 58.400 kr. Bygningerne er forsikret i Landbygningernes Brandforsikring for 80.000 kr. Løsøret i Holbæk med flere amters Brandforsikring for 67.000 kr.. Lys og kraft fra A/S Nordsjællands Elektricitetsværk.

Knudsminde ligger i den østlige ende af Ishøj by, syd for vejen. Jorderne, der er samlet ved gården, består af særdeles god lermuld på lerunderlag. Kultur og gødningskraft god. Jorden er drænet, og der er ingen kalktrang.

Jorden drives i følgende 8 marks drift:

1.  benyttet brak.

2.  hvede

3. byg

4. roer

5. byg

6. havre med udlæg

7.-8. kløver og græs

Af kunstgødning anvendes ca. 40 sække superfosfat og 40 sække chilesalpeter (a´100 kg.)

Kvægbesætningen, der består af 24 malkekøer og 15 ungkreaturer, er af rød dansk malkerace, den fornyes ved eget tillæg, den gennemsnitlige mælkeydelse pr. ko er ca. 3300 kg. årlig. Mælken leveres til Sloths mejeri i Taastrup. Der holdes som regel 6 arbejdsheste, intet tillæg. Svinebesætningen er for tiden 12 tillægssøer, pattegrise sælges. Fjerkræholdet er ca. 150 høns, ænder og gæs.

Knudsminde har gode grundmurede bygninger. Det lange stuehus er opført af grå sten og har skifertag. De tre sammenbyggede avlslænger har tag af pukkelplader, endvidere mod øst et grundmuret svinehus med samme tag. En lukket bræddelade er tækket med pandeplader. Der er indlagt vand fra Københavns kommunes vandværk ved Thorsbro. Til gården hører et fodermesterhus, som ligger øst for gården ved sognevejen.

Gården er en gammel slægtsgård, der har været i slægtens eje i mange generationer.

Udlængerne til gården nedbrændte i 1973 og er ikke siden genopført.


Knudsminde 1988, matr. nr. 7

Fæstere og ejere:
1. (I1883) Jens Pedersen (Lindholm) fra ca. 1730 til 8/9-1767
2. (I2427) Gamle Peder Jensen fra 1767 til 1774
3. (I1014) Anders Gregoriusen fra 1774 til 1810
4. (I387) Lars Mortensen fra 1810 til 1828
5. (I388) Ane Christophersdatter fra 1828 til 9/4-1845
6. (I1648) Morten Larsen fra 1845 til 21/9-1881.
7. (I3768)Anders Madsen fra 1881 til 21. december 1910
8. Knud Marius Knudsen fra 1910 til 8/9-1928.
9. Jens Peter Nielsen fra 1928 til 9/10-1939
10. Læge Preben Hempel fra 1939
11. Vognmand Kristian Madsen, Klovtofte.


FilnavnKnudsminde 1988.jpg
Filstørrelse6.4m
Størrelse5247 x 3543
Knyttet tilAnders Madsen

» Vis alle     «Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 59» Næste»     » Lysbilledshow