Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne
Udskriv Tilføj bogmærke

Billeder

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 59» Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...


Fæstebrev

For Gaardmand Christen Ibsen i Ishøy.

No=4 C7timos 24 Skil: 1786

Jeg Friderich Barfred til Benzonsdahl, giør vitterlig at have stæd og fæst, ligesom jeg hermed stæder og fæster til Christen Ibsen, Indsidder af Kildebrynde, der som Rytter for Benzonsdahl har Tiendt i 8 Aar, den mig Tilhørende paa Kiøbenhavns Amt i Ishøy Sogn og Bye beliggende Gaard som Anders Larsen sidst har beboed og hand frasiddet haver, hvilken Gaard som staar for 10 Tdr. = 4 Skp med ald  dens tilliggende Ejendom og Rættighed  i Mark og Bye, saaledes som same nu er og  fra Alders Tiid været haver bem.te Christen Ibsen maa nyde bruge og i Fæste beholde paa Efterskreven Conditioner.

1. At han af ermelte Gaard   fra Dato af svarer og udreeder alle Kongl: Extra og Ordinaire Skatter og Paabude som nu enten ere eller herefter allernaadigst Paabydende vorder.

2. Betaler hand Aarlig til hver Mortensdag den sædvanlige Landgilde som er efter Jorde= Bogen Byg 8 Td., skriver anden Tønder.

3. Betaler hand liigeledes Brandskulds eenlig af Gaardens Assurerede Summa.

4. Forretter det anbefalede Hoverie til.

5. Endvidere Tilforpligtes denne Fæster at betale dette Aars Resterende Landgilde = 22 Rd 5 Mk 6 Sk. 1787 ? 2 Rd. 4 mk. 9 Sk. Samt her for kommer 13 sk. Haure = 23 Rd. 5 mk. tilsammen 49 Rd. 3 mk. 15 Sk. Alt i betragtning af at han for Jordfæstning og øvrige Formandens Restancer vorder Indfriet. Datum at Supra.
Fæstebrev side 1
Filnavn1508 f1.jpg
Filstørrelse2.05m
Størrelse1953 x 3063
Knyttet tilChristen Ibsen

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 59» Næste»     » Lysbilledshow